Centrum pro krajinu a biodiverzitu

vizuální
materiály

Zde jsou k dispozici materiály a informace, které Vám pomůžou správně a jednotně prezentovat projekt.

Ke stažení:

Základní pravidla

vnější komunikace projektu

Logomanuál

Základní pravidla používání loga

Logo

Různé varianty loga DivLand

Prezentace ppt.

Šablona powerpointové prezentace

Rozšířený dokument

Šablona dokumentu k projektu DivLand

Pravidla publicity TAČR

Pravidla publicity, kterými se tento projekt řídí v kontextu Technologické Agentury ČR.

Logolink Prostředí Pro Život

Vizuální prvek TAČR s informací o financování projektu. (Pokud je možné použít aktivní formu, měla by odkazovat na https://www.tacr.cz/)

AJ verze logolinku ZDE