Centrum pro krajinu a biodiverzitu

Aktuality

Zde najdete aktuální informace k projektu.

Prezentace poznatků DivLandu v Římě

Prezentace poznatků DivLandu v Římě

Výzkumné pracovnice z VÚKOZ koncem května v Římě na konferenci European vegetation survey – methods and approaches in a changing environment prezentovaly poster, který vznikl ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity a informuje o stávajících dílčích poznatcích pracovních...

Hnědásek osikový – má vzácný motýl šanci?

Hnědásek osikový – má vzácný motýl šanci?

V rámci pracovního balíčku WP E4 – Ohrožení biodiverzity je jedním z plánovaných výstupů projektu aktualizace Koncepce záchranných programů pro nejohroženější druhy naší přírody. Jedním z druhů s již běžícím záchranným programem je i hnědásek osikový (Euphydryas maturna). Tento...

Video – les trvale tvořivý

Video – les trvale tvořivý

Jak vypadá les trvale tvořivý, kdy lesníci využívají přírodních tvořivých sil a mechanismů? A jak tomu vůbec rozumět? Čím se lesník řídí, co musí hlídat, jaké využívá pěstební techniky, co je cílem tohoto modelu hospodaření?  https://www.youtube.com/watch?v=MVAX8gT_PHg Nové video DivLandu (od...

Setkání rady konsorcia

Setkání rady konsorcia

V dubnu proběhlo setkání zástupců pracovních skupin a rady konsorcia. Schůzka členům týmu pomohla sjednotit postup v další fázi projektu. Řešilo se především naplňování cílů syntetické pracovní skupiny WG S, která propojuje témata všech pracovních skupin a bude vytvářet ucelené výsledky o stavu...

Představení DivLandu v newsletteru projektu Perun

Představení DivLandu v newsletteru projektu Perun

Projekt Perun je stejně jako DivLand součástí programu Prostření pro život a věnuje se predikci, hodnocení a výzkumu citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku. V jeho nejnovějším newsletteru, který naleznete níže, je i představení našeho projektu....

Prezentace na konferenci Ecology and Evolution

Prezentace na konferenci Ecology and Evolution

Dílčí výsledky aktivity zaměřené na historické krajinné struktury (WA 1.3) byly prezentovány na mezinárodní konferenci Ecology and Evolution: New perspectives and societal challenges, kterou pořádaly French Society for Ecology and Evolution (SFE²), The Ecological Society of Germany, Austria and...

Opakování vzorkování půd na Kyjovsku

Opakování vzorkování půd na Kyjovsku

V rámci pracovního balíku WP C1 – Dosavadní vývoj a predikce (Agrosystémy & půda) proběhlo vzorkování půd na Kyjovsku – tj. v regionu, kde se vyskytují naše nejúrodnější půdy – černozemě (viz černé body na mapě). Jedná se o opakované vzorkování z tzv. komplexního průzkumu půd (KPP), které...

Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

V rámci pracovního balíčku WP E3 - Hodnocení biodiverzity probíhá porovnávání predikované a reálně zjištěné biodiverzity. Na základě syntézy tzv. habitatových modelů (modelů potenciální distribuce druhů) vybraných skupin živočichů byla vytvořena jejich predikovaná diverzita v rámci České...

Proběhl DivLand meeting 2022

Proběhl DivLand meeting 2022

Druhé celoprojektové setkání řešitelského týmu DivLand se uskutečnilo 20. 9. 2022 v prostorách Fakulty životního prostředí ČZU. Dopolední společný blok byl věnován vzájemnému představení vznikajících nebo získaných datasetů, které jsou klíčové pro hodnocení stavu a dynamiky krajiny,...

DivLand meeting 2022

DivLand meeting 2022

Další celoprojektové setkání řešitelského týmu se blíží. Tentokrát se bude konat na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Účast na konferenci SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

Účast na konferenci SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

V pátek 26. 8. se na veletrhu Země živitelka konala konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE, na které Ing. Jakub Houška, Ph.D. z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. prezentoval mimo jiné část výsledků pracovní skupiny WG C -...

Test nové metody sběru dat o opylovačích

Test nové metody sběru dat o opylovačích

"Ve spolupráci s kolegy z Německa (prof. Josef Settele) jsme začali v ČR testovat novou metodu sběru dat o opylovačích. Skládá se z kombinace stanic s barevnými miskami a transektového (podél určené linie) sčítání denních motýlů a čmeláků, které se opakuje 4x do roka. Z této metody by se do...

Monitoring invazních druhů

Monitoring invazních druhů

Jednou z aktivit pracovní skupiny WG D – Invaze je monitorování druhů rostlin na skládkách. Ve spolupráci s projektem CEVOOH jsme navštívili skládku Stašov u Zdic. Této aktivity se zúčastnili Jan Pergl (vedoucí skupiny WG D – Invaze), Josef Kutlvašr a Simona Turková z Botanického ústavu AV ČR,...

Prezentace posteru na hydrologické konferenci 

Prezentace posteru na hydrologické konferenci 

Mgr. Anna Lamačová, Ph.D. již měla příležitost prezentovat výsledky vytvořené v rámci projektu DivLand ve francouzském Montpellieru na každoroční konferenci IAHS. O čem poster pojednával?  Množství deště, které se odpaří z korun stromů (intercepce) může ve smrkovém lese tvořit až 30 %...

Práce v terénu pokračují

Práce v terénu pokračují

Příspěvek Ing. Romana Modlingera, Ph.D. - vedoucího pracovního balíčku WP B3: https://twitter.com/RModlinger/status/1523953139786866688

Měření druhového složení vegetace lesů

Měření druhového složení vegetace lesů

WA B4.1 - Ochrana přírodních stanovišť a druhů: "Soustřeďujeme se na dlouhodobou změnu vegetace lesních ekosystémů. To znamená, že se díváme, co se stalo s biodiverzitou a druhovým složením lesů během 20. století. Konkrétně k tomu využíváme systematicky prováděné záznamy od 40. do 70. let 20....

Článek o ekologických nikách rovnokřídlých

V rámci pracovního balíčku WP E1 - Monitoring biodiverzity již vyšel první článek o ekologických nikách rovnokřídlého hmyzu. Mimo jiné ukazuje, že jsou rovnokřídlí dobrým hmyzím modelem pro hodnocení kvality travnatých biotopů. Získaná data jsou důležitým podkladem pro budoucí monitoring...

Úvodní video k sérii o (ne)kácení lesů

Tým podílející se na pracovní aktivitě B5.3 Ukázky dobré praxe hospodářských opatření v rámci lesních ekosystémů již pracuje na sérii filmů k tématu (ne)kácení lesů. Zde je ke shlédnutí první video: Když se (ne)kácí les

Profil DivLandu na Facebooku

S radostí oznamujeme, že DivLand má nyní svou stránku na Facebooku. Na tomto odkazu nás můžete sledovat. Tým DivLand

Kick-off meeting

Kick-off meeting

Epidemiologická situace dovolila po více než půlroce řešení uspořádat osobní setkání týmů zapojených do projektu DivLand. Úvodního kick-off meetingu 15. září v Průhonicích se zúčastnilo zhruba sto řešitelů ze všech zapojených institucí – vedle Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné...

Výzkumné centrum DivLand

Výzkumné centrum DivLand

Představujeme Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) – projekt podpořený z programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR, který svými výstupy napomůže orgánům ochrany přírody v čele s Ministerstvem životního prostředí při řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích...

První celoprojektové setkání (Kick-off meeting v Průhonicích, 2021)