V rámci pracovního balíčku WP E4 – Ohrožení biodiverzity je jedním z plánovaných výstupů projektu aktualizace Koncepce záchranných programů pro nejohroženější druhy naší přírody. Jedním z druhů s již běžícím záchranným programem je i hnědásek osikový (Euphydryas maturna). Tento motýl je specialistou světlých listnatých lesů nížin a pahorkatin, nicméně v českých podmínkách je již velmi vzácný, prakticky je znám z jediné přežívající populace v Polabí. Proto byl pro něj založen záchranný chov pocházející právě z této populace. Nicméně v nedávné době byla objevena další populace u Frýdku-Místku. 

Z tohoto důvodu byla realizována studie zaměřená na zjištění genetické variability populace hnědáska osikového v záchranném chovu a zjištění původu nově objevené populace. Výsledky studie ukázaly, že chov je veden v rámci možností velmi dobře, jedinci z něj jsou reintrodukováni zpátky do přírody, nicméně bylo by vhodné jej poněkud diverzifikovat. Nově objevená populace u slezského Frýdku není příbuzná s populací v Polabí, ale ani s polskými populacemi v povodí Odry, u města Wroclawi, ukazuje se celkem jednoznačně její původ v zavlečení ze Slovenska, konkrétně z oblasti Kováčovských kopců. Takže máme v naší republice již populace dvě, geneticky odlišné.

 Tyto výsledky budou zapracovány a využity při aktualizaci záchranného programu pro hnědáska osikového, která je plánována na roky 2023-2024.

Závěrečná zpráva studie je k dispozici pro registrované uživatele ISOP na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

foto: Václav John