Představení DivLandu v newsletteru projektu Perun

Představení DivLandu v newsletteru projektu Perun

Projekt Perun je stejně jako DivLand součástí programu Prostření pro život a věnuje se predikci, hodnocení a výzkumu citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku. V jeho nejnovějším newsletteru, který naleznete níže, je i představení našeho...
Prezentace na konferenci Ecology and Evolution

Prezentace na konferenci Ecology and Evolution

Dílčí výsledky aktivity zaměřené na historické krajinné struktury (WA 1.3) byly prezentovány na mezinárodní konferenci Ecology and Evolution: New perspectives and societal challenges, kterou pořádaly French Society for Ecology and Evolution (SFE²), The Ecological...
Opakování vzorkování půd na Kyjovsku

Opakování vzorkování půd na Kyjovsku

V rámci pracovního balíku WP C1 – Dosavadní vývoj a predikce (Agrosystémy & půda) proběhlo vzorkování půd na Kyjovsku – tj. v regionu, kde se vyskytují naše nejúrodnější půdy – černozemě (viz černé body na mapě). Jedná se o opakované vzorkování z tzv. komplexního...
Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

V rámci pracovního balíčku WP E3 – Hodnocení biodiverzity probíhá porovnávání predikované a reálně zjištěné biodiverzity. Na základě syntézy tzv. habitatových modelů (modelů potenciální distribuce druhů) vybraných skupin živočichů byla vytvořena jejich...
Proběhl DivLand meeting 2022

Proběhl DivLand meeting 2022

Druhé celoprojektové setkání řešitelského týmu DivLand se uskutečnilo 20. 9. 2022 v prostorách Fakulty životního prostředí ČZU. Dopolední společný blok byl věnován vzájemnému představení vznikajících nebo získaných datasetů, které jsou klíčové pro hodnocení...