Centrum pro krajinu a biodiverzitu

partneři
projektu

Řešení projektu zajišťuje konsorcium jedenácti veřejných výzkumných institucí, univerzit a rezortních organizací. Jejich zástupci tvoří radu konsorcia, která dohlíží na průběh činností projektu.

zapojené instituce

Partneři, kteří se podílejí na řešení projektu DivLand

Český hydrometeorologický ústav

Masarykova univerzita

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Předseda konsorcia

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Hlavní řešitel (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.)

Jako hlavní řešitel má Dušan Romportl na starosti koordinaci činností pracovních skupin, kontrolu postupu projektu a předsedání radě konsorcia. Vede také jeden pracovní balíček a syntetickou pracovní skupinu, která bude analyzovat výsledky ostatních skupin.

Zde nás můžete
kontaktovat!

Pokud Vás zajímá něco o projektu nebo nám chcete poradit, vyplňujte zde: