Setkání rady konsorcia

Setkání rady konsorcia

V dubnu proběhlo setkání zástupců pracovních skupin a rady konsorcia. Schůzka členům týmu pomohla sjednotit postup v další fázi projektu. Řešilo se především naplňování cílů syntetické pracovní skupiny WG S, která propojuje témata všech pracovních skupin a bude...
Kick-off meeting

Kick-off meeting

Epidemiologická situace dovolila po více než půlroce řešení uspořádat osobní setkání týmů zapojených do projektu DivLand. Úvodního kick-off meetingu 15. září v Průhonicích se zúčastnilo zhruba sto řešitelů ze všech zapojených institucí – vedle Výzkumného ústavu Silva...
Výzkumné centrum DivLand

Výzkumné centrum DivLand

Představujeme Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) – projekt podpořený z programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR, který svými výstupy napomůže orgánům ochrany přírody v čele s Ministerstvem životního prostředí při řešení aktuálních problémů,...