V dubnu proběhlo setkání zástupců pracovních skupin a rady konsorcia. Schůzka členům týmu pomohla sjednotit postup v další fázi projektu. Řešilo se především naplňování cílů syntetické pracovní skupiny WG S, která propojuje témata všech pracovních skupin a bude vytvářet ucelené výsledky o stavu přírody užitečné i pro veřejnost.Také proběhla volná diskuze a řešitelé si vyměnili nové nápady a impulsy k dalšímu směřování projektu