WA B4.1 – Ochrana přírodních stanovišť a druhů:

„Soustřeďujeme se na dlouhodobou změnu vegetace lesních ekosystémů. To znamená, že se díváme, co se stalo s biodiverzitou a druhovým složením lesů během 20. století. Konkrétně k tomu využíváme systematicky prováděné záznamy od 40. do 70. let 20. století, které byly sbírány různými institucemi, hlavně ale Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa (dříve Lesprojekt). Postupně znovu navštěvujeme příslušné lokality a záznamy vegetace opakujeme, pokud možno stejným způsobem. Takových záznamů máme aktuálně asi 3200 – vždy stav dříve a nyní. V DivLandu navazujeme na předchozí práci a několik dřívějších projektů – zhruba za posledních téměř 25 let od roku 1998).


Co z toho vychází? Průměrná diverzita se nemění, ale má to velký rozptyl do plusu (diverzita narostla) i do minusu (diverzita ubyla). Aktuální analýzy ukazují velmi zajímavou věc, a to sukcesní posun lesní vegetace od otevřených a chudších lesních typů, které poměrně výrazně ubyly, směrem k zapojeným a tmavším, úživnějším lesním typům, které jsou dlouhodobě stabilní nebo dokonce přibývají.“

 – Vedoucí aktivity Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.