Jednou z aktivit pracovní skupiny WG D – Invaze je monitorování druhů rostlin na skládkách. Ve spolupráci s projektem CEVOOH jsme navštívili skládku Stašov u Zdic.

Této aktivity se zúčastnili Jan Pergl (vedoucí skupiny WG D – Invaze), Josef Kutlvašr a Simona Turková z Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. Jako host se k nám připojil i Dave Richardson z Jihoafrické republiky (nyní na sabbatical pobytu v BÚ).

Během této akce jsme prošli celý areál a jeho okolí a zaznamenali každý druh rostliny, který jsme nalezli. V některých případech bylo nutné sebrat i herbářovou položku, aby byla možnost potvrdit správné určení v terénu. Na skládce ve Stašově bylo zaznamenáno 130 druhů rostlin. Z druhového složení bylo zřetelně vidět, jak prostředí skládky využívají i druhy, které se vyskytují na stepích Českého krasu. Skládky nabízejí typ stanovišť, který je velmi narušovaný, obsahuje hodně živin a je tam velký přínos semen. Monitoring nepůvodních druhů na skládkách umožňuje podchytit nově zavlékané druhy, které se mohou člověkem šířit z materiálu vyhazovaného ze zahrádek i s komunálním odpadem.