Dílčí výsledky aktivity zaměřené na historické krajinné struktury (WA 1.3) byly prezentovány na mezinárodní konferenci Ecology and Evolution: New perspectives and societal challenges, kterou pořádaly French Society for Ecology and Evolution (SFE²), The Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) a European Ecological Federation (EEF). Konference se uskutečnila ve dnech 21. až 25. listopadu ve francouzských Metách a zúčastnilo se jí na tisíc vědců převážně z Francie a Německa, ale i z dalších evropských zemí.

Na konferenci zazněl v sekci Nature and Society příspěvek M. Šantrůčkové a kol.: The importance of old man-made landscape structures for biodiversity. Case study of the Czech Republic.

Webové stránky konference: https://sfe2gfomeeting.sciencesconf.org/