V pátek 26. 8. se na veletrhu Země živitelka konala konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE, na které Ing. Jakub Houška, Ph.D. z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. prezentoval mimo jiné část výsledků pracovní skupiny WG C – Agrosystémy&Půda v rámci přednášky Vývoj zemědělských půd v souvislosti s globální změnou klimatu a dalšími vlivy.

V rámci závěrečné diskuze pak J. Houška zastupoval krajině-ekologický pohled na management zemědělské krajiny, společensko-politické bariéry a potenciál dalšího vývoje zemědělství. Diskutována byla především akutnost efektivní implementace opatření proti erozi a dalších degradačních vlivů v souvislosti s očekávanými důsledky klimatické změny, role typu vlastnictví / hospodaření a velikosti půdních bloků, úloha precizního zemědělství, biotechnologií, umělé inteligence a využití GMO.

(foto: Václav Pancer)