V rámci pracovního balíčku WP E1 – Monitoring biodiverzity již vyšel první článek o ekologických nikách rovnokřídlého hmyzu. Mimo jiné ukazuje, že jsou rovnokřídlí dobrým hmyzím modelem pro hodnocení kvality travnatých biotopů. Získaná data jsou důležitým podkladem pro budoucí monitoring rovnokřídlého hmyzu založeném na spolupráci s širokou veřejností (citizen science).

Článek naleznete na tomto odkazu:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721004584