V září proběhla po záštitou CENIA, MŽP a TAČR v Národní technické knihovně konference „Životní prostředí – prostředí pro život“, která byla mj. zaměřena na popularizaci projektů, realizovaných v rámci programu Prostředí pro život (PPŽ) Technologické agentury ČR. Hlavní řešitel Dušan Romportl zde prezentoval současný postup řešení projektu DivLand, který je podpořen tímto programem. Vyzdvihl zejména vývoj standardizovaného monitoringu krajiny České republiky a představil některé dílčí výstupy pracovních skupin.

Věříme, že tato platforma bude i v dalších letech přinášet možnosti pro výměnu informací o projektech PPŽ, propojovat řešitelské týmy a integrovat jejich poznatky.