„Ve spolupráci s kolegy z Německa (prof. Josef Settele) jsme začali v ČR testovat novou metodu sběru dat o opylovačích. Skládá se z kombinace stanic s barevnými miskami a transektového (podél určené linie) sčítání denních motýlů a čmeláků, které se opakuje 4x do roka. Z této metody by se do budoucna měla stát standardizovaná metodika pro celoevropský monitoring opylovačů“

– Ing. Michal Knapp, Ph.D., vedoucí aktivity WA E1.2