V rámci pracovního balíku WP C1 – Dosavadní vývoj a predikce (Agrosystémy & půda) proběhlo vzorkování půd na Kyjovsku – tj. v regionu, kde se vyskytují naše nejúrodnější půdy – černozemě (viz černé body na mapě). Jedná se o opakované vzorkování z tzv. komplexního průzkumu půd (KPP), které proběhlo v této oblasti v roce 1962.

Typický profil černozemě je znázorněn na obrázku se sondýrkou s černou zeminou (odtud název černozem). Řada půd na odběrových místech však takovou barvu neměla, jako např. sonda na dalším obrázku, která v minulosti byla dle záznamů hlubokou černozemí a nyní vykazuje velmi degradovaný profil. Odebrané vzorky budou analyzovány na stejné chemické a fyzikálně chemické vlastnosti jako v roce 1962 a bude tak možno porovnat dynamiku půdních vlastností (kvalitu, bonitu) po 80-ti letech. Podobně bude zpracován region na Kaplicku v jižních Čechách. Bude tak vyvzorkováno již páté pilotní území (navázáno na předchozí projekty) a výsledky budou moci být souhrnně vyhodnoceny.