Druhé celoprojektové setkání řešitelského týmu DivLand se uskutečnilo 20. 9. 2022 v prostorách Fakulty životního prostředí ČZU. Dopolední společný blok byl věnován vzájemnému představení vznikajících nebo získaných datasetů, které jsou klíčové pro hodnocení stavu a dynamiky krajiny, resp. jejích ekosystémů. Z diskuze napříč všemi pracovními skupinami vyplynul apel na co možná nejširší sdílení a otevřené poskytování dat všech relevantních resortů pořízených z veřejných prostředků. Odpolední bloky byly zaměřeny na postup řešení v rámci jednotlivých pracovních skupin, plodná mezioborová diskuze pak probíhala i na neformálním večerním posezení.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání.