Představujeme Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) – projekt podpořený z programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR, který svými výstupy napomůže orgánům ochrany přírody v čele s Ministerstvem životního prostředí při řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Projekt se věnuje nejen krajině, ale i specifickým typům ekosystémů (lesním ekosystémům, agroekosystémům) a biodiverzitě, včetně fenoménu biologických invazí. Podílí se na něm jedenáctičlenné konsorcium rezortních výzkumných organizací a univerzit, do budoucích odborných diskuzí však počítáme i se zapojením vědeckých osobností, které nejsou přímo součástí řešitelského týmu.