Epidemiologická situace dovolila po více než půlroce řešení uspořádat osobní setkání týmů zapojených do projektu DivLand. Úvodního kick-off meetingu 15. září v Průhonicích se zúčastnilo zhruba sto řešitelů ze všech zapojených institucí – vedle Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví jako koordinátora projektu to jsou Agentura ochrany přírody a krajiny, Botanický ústav AV ČR, Česká Geologická Služba, Česká zemědělská univerzita v Praze, Český hydrometeorologický ústav, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Univerzita Palackého a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Po prezentacích postupu aktivit v rámci pracovních balíčků proběhla paralelní jednání jednotlivých pracovních skupin. Kromě oficiálního programu se rozvinula řada mezioborových diskusí na individuální úrovni. Těšíme se na další rozvíjení projektu a spolupráci všech zúčastněných!

Tým DivLand