Jak vypadá les trvale tvořivý, kdy lesníci využívají přírodních tvořivých sil a mechanismů? A jak tomu vůbec rozumět? Čím se lesník řídí, co musí hlídat, jaké využívá pěstební techniky, co je cílem tohoto modelu hospodaření? 

Nové video DivLandu (od Lucie a Karla Svobodových, produkce FoFr Films) představuje Dauerwald v celé jeho šíři, názorně v lese a s těmi, kdo s ním na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) pracují. Jedinečně zaznamenáno, jedinečně podáno!

Na ŠLP Křtiny se nachází 23 modelů hospodaření. Dauerwald je modelem, který je v univerzitních lesích zastoupen nejvíce, rozkládá se na 60 % výměry školního lesního podniku.   

ŠLP Křtiny pečuje o více než 10 000 ha lesů Mendelovy univerzity v Brně. Jejich zařazení do kategorie „lesy zvláštního určení pro výuku a výzkum“ definují poslání podniku: poskytování zázemí a podmínek studentům i pedagogicko-vědeckým pracovníkům MENDELU pro studium, praxe i vědeckou práci. Zároveň toto zařazení ŠLP Křtiny předurčuje k tomu, aby byl průkopníkem nových postupů v lesnictví s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy. S tím úzce souvisí i otázka měnícího se klimatu. Školní lesní podnik se intenzivně zabývá adaptační strategií pro klimatickou změnu. (Lesy méně husté než doposud, díky tomu stromy získají více živin z půdy a prostor pro vytvoření husté koruny. Lesy tvořené pestrým mixem dřevin. Měníme prostorové uspořádání lesa ve prospěch stability porostů i jejich produkce).  

Krátký snímek Dauerwald představuje v pořadí již druhou spolupráci s tandemem Svobodových. První jsou úspěšné „3 otázky pro Masarykův les“: https://bit.ly/3nMNTv0