Měření druhového složení vegetace lesů

Měření druhového složení vegetace lesů

WA B4.1 – Ochrana přírodních stanovišť a druhů: „Soustřeďujeme se na dlouhodobou změnu vegetace lesních ekosystémů. To znamená, že se díváme, co se stalo s biodiverzitou a druhovým složením lesů během 20. století. Konkrétně k tomu využíváme systematicky...