Monitoring invazních druhů

Monitoring invazních druhů

Jednou z aktivit pracovní skupiny WG D – Invaze je monitorování druhů rostlin na skládkách. Ve spolupráci s projektem CEVOOH jsme navštívili skládku Stašov u Zdic. Této aktivity se zúčastnili Jan Pergl (vedoucí skupiny WG D – Invaze), Josef Kutlvašr a Simona Turková z...