Prezentace poznatků DivLandu v Římě

Prezentace poznatků DivLandu v Římě

Výzkumné pracovnice z VÚKOZ koncem května v Římě na konferenci European vegetation survey – methods and approaches in a changing environment prezentovaly poster, který vznikl ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity a informuje o stávajících...
Hnědásek osikový – má vzácný motýl šanci?

Hnědásek osikový – má vzácný motýl šanci?

V rámci pracovního balíčku WP E4 – Ohrožení biodiverzity je jedním z plánovaných výstupů projektu aktualizace Koncepce záchranných programů pro nejohroženější druhy naší přírody. Jedním z druhů s již běžícím záchranným programem je i hnědásek...
Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

V rámci pracovního balíčku WP E3 – Hodnocení biodiverzity probíhá porovnávání predikované a reálně zjištěné biodiverzity. Na základě syntézy tzv. habitatových modelů (modelů potenciální distribuce druhů) vybraných skupin živočichů byla vytvořena jejich...
Test nové metody sběru dat o opylovačích

Test nové metody sběru dat o opylovačích

„Ve spolupráci s kolegy z Německa (prof. Josef Settele) jsme začali v ČR testovat novou metodu sběru dat o opylovačích. Skládá se z kombinace stanic s barevnými miskami a transektového (podél určené linie) sčítání denních motýlů a čmeláků, které se opakuje 4x do...

Článek o ekologických nikách rovnokřídlých

V rámci pracovního balíčku WP E1 – Monitoring biodiverzity již vyšel první článek o ekologických nikách rovnokřídlého hmyzu. Mimo jiné ukazuje, že jsou rovnokřídlí dobrým hmyzím modelem pro hodnocení kvality travnatých biotopů. Získaná data jsou důležitým...