Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

V rámci pracovního balíčku WP E3 – Hodnocení biodiverzity probíhá porovnávání predikované a reálně zjištěné biodiverzity. Na základě syntézy tzv. habitatových modelů (modelů potenciální distribuce druhů) vybraných skupin živočichů byla vytvořena jejich...
Test nové metody sběru dat o opylovačích

Test nové metody sběru dat o opylovačích

„Ve spolupráci s kolegy z Německa (prof. Josef Settele) jsme začali v ČR testovat novou metodu sběru dat o opylovačích. Skládá se z kombinace stanic s barevnými miskami a transektového (podél určené linie) sčítání denních motýlů a čmeláků, které se opakuje 4x do...

Článek o ekologických nikách rovnokřídlých

V rámci pracovního balíčku WP E1 – Monitoring biodiverzity již vyšel první článek o ekologických nikách rovnokřídlého hmyzu. Mimo jiné ukazuje, že jsou rovnokřídlí dobrým hmyzím modelem pro hodnocení kvality travnatých biotopů. Získaná data jsou důležitým...