Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

Vyhodnocování vztahu predikované a zmapované biodiverzity

V rámci pracovního balíčku WP E3 – Hodnocení biodiverzity probíhá porovnávání predikované a reálně zjištěné biodiverzity. Na základě syntézy tzv. habitatových modelů (modelů potenciální distribuce druhů) vybraných skupin živočichů byla vytvořena jejich...