Opakování vzorkování půd na Kyjovsku

Opakování vzorkování půd na Kyjovsku

V rámci pracovního balíku WP C1 – Dosavadní vývoj a predikce (Agrosystémy & půda) proběhlo vzorkování půd na Kyjovsku – tj. v regionu, kde se vyskytují naše nejúrodnější půdy – černozemě (viz černé body na mapě). Jedná se o opakované vzorkování z tzv. komplexního...
Test nové metody sběru dat o opylovačích

Test nové metody sběru dat o opylovačích

„Ve spolupráci s kolegy z Německa (prof. Josef Settele) jsme začali v ČR testovat novou metodu sběru dat o opylovačích. Skládá se z kombinace stanic s barevnými miskami a transektového (podél určené linie) sčítání denních motýlů a čmeláků, které se opakuje 4x do...
Monitoring invazních druhů

Monitoring invazních druhů

Jednou z aktivit pracovní skupiny WG D – Invaze je monitorování druhů rostlin na skládkách. Ve spolupráci s projektem CEVOOH jsme navštívili skládku Stašov u Zdic. Této aktivity se zúčastnili Jan Pergl (vedoucí skupiny WG D – Invaze), Josef Kutlvašr a Simona Turková z...
Práce v terénu pokračují

Práce v terénu pokračují

Příspěvek Ing. Romana Modlingera, Ph.D. – vedoucího pracovního balíčku WP B3: Pravidelný monitoring kůrovcem napadených stromů Šumava 2022 #DivLand pic.twitter.com/BG5yM60Q5b — Roman Modlinger (@RModlinger) May 10,...
Měření druhového složení vegetace lesů

Měření druhového složení vegetace lesů

WA B4.1 – Ochrana přírodních stanovišť a druhů: „Soustřeďujeme se na dlouhodobou změnu vegetace lesních ekosystémů. To znamená, že se díváme, co se stalo s biodiverzitou a druhovým složením lesů během 20. století. Konkrétně k tomu využíváme systematicky...